Hvor god leder er du? Test deg selv!

Velkommen til ledertesten!

© TNS Gallup / Humor & Lønnsomhet

Lurer du på hvor god leder du er?

Her kan du teste deg, basert påJM - TH stolløs s hv 9,1-kopi «BegeistringBarometeret», utført av TNS Gallup. De har spurt ca 1000 medarbeidere over hele Norge, i privat og offentlig sektor, store og små virksomheter om deres forhold til sin leder.
START-TESTENBasert på dette har TNS Gallup kommet frem til følgende 8 spørsmål som forteller i hvilken grad lederen er en god transformasjonsleder som skaper gode resultater i kunnskapsbedrifter sammen med og gjennom sine medarbeidere.