Test Begeistringsledelse

Er du en begeistringsleder som får gode resultater sammen med og gjennom dine medarbeidere?

Er du en bedre begeistringsleder enn gjennomsnittet i Norge?

Kantar TNS analyseinstitutt i samarbeid med Humor & Lønnsomhet har utviklet «BegeistringsBarometeret», 8 spørsmål som viser hvor god leder du er  og som sammenligner deg med de gjennomsnittlige og beste ledere og arbeidsplasser i Norge.

Svaralternativene er fra 1 til 5,
hvor 1 er Svært Uenig,
og 5 er Helt Enig.

Testresultatene er anonyme.

1. 

Hva slags virksomhet er du leder i?

2. 

Som leder sørger jeg for at de ansattes meninger blir tatt hensyn til

3. 

Jeg sprer arbeidsglede

4. 

Jeg har stor respekt for de ansatte

5. 

Jeg bidrar til at det er god stemning på jobben

6. 

Jeg legger til rette slik at de får gjort jobben sin

7. 

Jeg får fram det beste i mine medarbeidere

8. 

Jeg oppmuntrer dem til å videreutvikle seg i jobben

9. 

Jeg er stimulerende å jobbe for