Begeistringstester

1. Er du en begeistringsleder?
  • Er du en begeistringsleder som får gode resultater sammen med og gjennom dine medarbeidere?
  • Er du en bedre begeistringsleder enn gjennomsnittet i Norge?

Kantar TNS analyseinstitutt i samarbeid med Humor & Lønnsomhet har utviklet «BegeistringsBarometeret», 8 spørsmål som viser hvor god leder du er  og som sammenligner deg med de gjennomsnittlige og beste ledere og arbeidsplasser i Norge.

2. Hvor begeistret er du på jobben?

Her kan du teste hvor bra du har det på jobben, basert på "BegeistringBarometeret", utført av Kantar TNS analyseinstitutt. De har spurt ca 1000 medarbeidere over hele Norge, i privat og offentlig sektor, store og små virksomheter om hvor begeistret de har det på jobben.

Basert på dette har Kantar TNS kommet frem til 6 spørsmål som forteller hvor begeistrende arbeidsplass du har, og du kan også se hvordan dere ligger an i forhold til gjennomsnittet og de beste arbeidsplassene i Norge.

Velg test her: