Begeistringsledelse

Begeistringsledelse: Latterlig lønnsomt!

Om lure ledere i både lovende og labre tider

Hva gjorde Marit Breivik til en av verdens beste trenere? I dette foredraget får du høre om hvordan hun og andre Marit Breivik 650x414begeistringsledere driver suksessfull ledelse av kunnskapsvirksomheter, om organisasjonsutvikling, samspill mellom mennesker, hvordan redusere motstand mot endring, hvordan holde sykefraværet i sjakk – kort og godt hvorfor entusiasme og begeistring er latterlig lønnsomt for alle virksomheter som ser behov for omstilling, innovasjon og en motivert og kunde-/brukerorientert virksomhetsskultur.

Styreformann Herb Kelleher i Southwest Airlines, i Elvis-kostyme, synger Elvis-låter for medarbeideren på en av de 70 flyplassene de opererer. Andre ganger tar han overraskelsesturer i ett av flyene iført kanin-drakt. Southwest Airlines blir av økonomi-magasinet Economist karakterisert som "The most successful airline in history".
Styreformann Herb Kelleher i Southwest Airlines, i Elvis-kostyme, synger Elvis-låter for medarbeideren på en av de 70 flyplassene de opererer. Andre ganger tar han overraskelsesturer i ett av flyene iført kanin-drakt. Southwest Airlines blir av økonomi-magasinet Economist karakterisert som «The most successful airline in history».

Her ser vi på de fem elementene som skaper begeistring hos enhver medarbeider, uansett hva de jobber med og på hvilket nivå, og de tre sentrale virkemidlene lederen har for å legge forholdene til rette for dette. Teori og forskningsresultater kobles mot en rekke cases fra ulike virksomheter, og også dette foredraget gir bra underholdningsverdi i tillegg til det faglige utbytte. Foredraget er rettet mot mellom- og toppledergrupper, HR-medarbeidere og stabsgrupper i både privat og offentlig sektor.