Begeistring som konkurransefortrinn

Øk energien i medarbeider- og ledergrupper

Alle toppsjefer i privat sektor måles på to ting: Bunnlinje og omdømme.

Krevende nok, – men for å lykkes på disse to områdene over tid, behøver du bare ett hovedfokus:
Sørg for å ha begeistrede medarbeidere.

Det er bare én måte å få fornøyde kunder som kjøper mye og snakker pent om virksomheten din:
Sørg for at medarbeiderne som utvikler, produserer og selger tjenestene eller produktene dine er dyktige og veldig begeistret.

Da skaper de lønnsom WOW-opplevelse hos kundene dine!

Sammen med Morten Eriksen-Deinoff i HumanEffect as har vi utviklet et program for å hjelpe virksomheter å innføre begeistring som konkurransefortrinn hos ledere og medarbeidere. Fordelene er åpenbare: Begeistrede medarbeidere yter mer og jobber mer effektivt, er mer lojale, tåler motgang bedre, er mer oppfinnsomme – og har det mer moro på jobben. Begeistring smitter til kolleger og kunder.

Hvor betydningsfullt er begeistring som konkurransefortrinn?

Som medarbeidere vil vi vil gjerne jobbe i den virksomheten der vårt talent blir brukt, der vi blir inkludert og der vi føler jobbglede. Som kunde velger vi den mest engasjerte og hyggeligste tilbyderen fremfor den som ikke får fram noen følelser i oss – gitt at produkter og tilbud er noenlunde likt. Begeistring smitter og begeistring selger.

Hvorfor blir begeistringsledelse mer viktig for alle virksomheter fremover?

Generasjon Y (født mellom 1978 og 1990) vil fremover sette økende preg i arbeidslivet både som arbeidskraft og som kunder. Denne generasjonen er blitt fortalt av foreldregenerasjonen at de har unike muligheter, de er opptatt av ”meningen med livet”, de forventer personlig vekst og positiv feedback, har sterkere lojalitet til egen kompetanseutvikling enn til bedriften, ønsker å gjøre ting på egne premisser, og er dessuten selvsikre, optimistiske og motiverte. De vet at Martin Luther er død og at vi ikke lenger jobber av plikt, men av lyst. Generasjon Y vil kreve myk ledelse og begeistring som etterlevd kjerneverdi i den virksomheten de velger som arbeidsplass. Skal virksomheten din vinne kampen om de kloke hodene og flinke hendene, må dere være best på begeistringsledelse.

 Flere utviklingstrekk forteller at begeistring blir stadig viktigere:
  • I 2017 er vi 120.000 færre 30-åringer enn i 2007. Kampen om de dyktigste 30 åringene blir knallhard – hvilken arbeidsgiver er mest attraktiv?
  • Fremvekst av individualismen generelt i hele befolkningen, alle vil – som generasjon Y – i størst mulig grad leve som vi selv vil, ikke etter direktiver og styring, heller ikke på jobben.
  • Omverden fortsetter å være turbulent, kompleks og uforutsigbar. Rask respons, kreativitet og innovasjon er nødvendig for å holde følge og hevde seg i markedet. Begeistring styrker kreativitet, innovasjons- og endringsevne.
  • Undersøkelser viser at kreative mennesker som headhuntes til strenge og lukkede kulturer, slutte rå være kreative. Et begeistrende miljø er en forutsetning for å sikre nyskaping og positiv utvikling.
  • Stadig flere virksomheter består i hovedsak av mennesker som har sin inntekt fra kreativt arbeid. Denne gruppen har tredoblet seg i forrige århundre; fra 10 prosent av alle yrkesaktive i 1900 til 30 prosent i 2000, og denne økningen går enda raskere i det 21. århundre.

 

«Revenge of the Right Brain : Logical and precise, left-brain thinking gave us the Information Age. Now comes the Conceptual Age – ruled by artistry, empathy, and emotion.» – Daniel H. Pink, Wired magazin

 

Se sjekklisten: Har dere en begeistrende virksomhetskultur?