Øk begeistring og resultater på 3-2-1!

Vi tilbyr nå et begeistrende kinderegg for virksomheten:
3. Start med innsikt og forberedelser for ledere.
2. Fortsett med medarbeider-foredrag for alle
1. Topp det hele med involvering og kreativitet gjennom workshop og en intern energi-gruppe som skaper ulike arenaer og aktiviteter for å øke samarbeid og begeistring i arbeidshverdagen.

Humor & Lønnsomhet har de siste 10 årene etablert 50 slike «Begeistringsgrupper» i offentlige, private, små og store virksomheter, og har ledet mer enn 150 innovative workshops med involvering av alle medarbeiderne.

3-2-1 pakken gir et begeistringsløft som kan skape varige endringer. Den kan bestilles samlet eller hver for seg. Men som for alle pakkeløsninger, lønner det seg selvsagt å kjøpe alle samlet!

3: Inspirér lederne:

Det lederne setter fokus på, det skjer. Vi tilbyr tilpassede foredrag om begeistringsledelse. Alle virksomheter er avhengig av å få gode resultater gjennom sine medarbeiderne. Dette er vårt tema, hvor vi gjennom teori, forskning og empiri viser hvordan virksomheter som har et bevisst fokus på å skape involverte og engasjerte medarbeidere får bedre resultater og er langt mer lønnsomme enn selskaper som ikke har det hovedfokuset. Vi belyser også de tre sentrale virkemidlene lederen har for å legge forholdene til rette for dette, og kobler teori og forskningsresultater mot cases fra ulike virksomheter. Også dette foredraget gir høy underholdningsverdi i tillegg til det faglige utbyttet. Foredraget er rettet mot mellom- og toppledergrupper, HR-medarbeidere og stabsgrupper i både privat og offentlig sektor. 

2. Motivér medarbeiderne

Her presenteres de fem elementene som skaper begeistring hos enhver medarbeider, uansett hva de jobber med og på og  hvilket nivå. Jon Morten Melhus snakker om organisasjonsutvikling, samspill og begeistring mellom mennesker og hvordan humor virker på oss medisinsk, psykisk og sosialt. Det er i stor grad hvilket nivå. medarbeidernes motivasjon og entusiasme som bestemmer om virksomheten lykkes eller ikke i sin bransje. Foredraget er i kontinuerlig utvikling. Derfor vil du, selv om du har hørt det framført før, stadig oppleve helt nye cases, poenger og vinklinger.

3. Involvér og engasjér

Foredragene har mentalt åpnet opp tilhørernes hoder, og medarbeiderne eller ledergruppen er godt forberedt til en real brainstorm for å utvikle idéer til forbedringstil- tak i virksomheten. I tillegg til kreativitetstreningen og nytten av å få frem konkrete ideer til forbedringer, fungerer også en slik seanse svært teambyggen de, fordi alle fokuserer på og jobber med samme jobbrelevante tema. Dette øker felles virkelighetsfor ståelse og ryster medarbeiderne sammen gjennom latteren og lekenheten i prosessen.

Melhus har gjennomført flere hundre kreative og involverende workshops med ledere og medarbeidere. Her kan ledergrupper jobbe med hvordan de kan øke involvering og bygge mer engasjement hos sine medarbeidere. Medarbeidere kan involveres i en kreativ og leken workshop hvor de i grupper jobber med ideer til f. eks. «Hvordan kommunisere bedre og skape mer begeistring».

50 private og offentlige virksomheter har på eller etter medarbeidersamlingen nedsatt en «begeistringsgruppe» på 5-7 personer, som er ansvarlig for å tilrettelegge for 2-3 aktiviteter og arenaer (som ikke skal ta av arbeidstid eller koste nevneverdig penger) hver måned for å møtes og bygge kultur, energi og relasjoner på tvers i organisasjonen.
Melhus bistår i å legge opp aktivitetsprogrammet sammen med gruppen for de første 3-6 månedene.

For nærmere informasjon og bestilling, kontakt Jon Morten Melhus på [email protected] eller telefon 92055588.